Blog Archives

Intelligence is IQ

Intelligence is how we think. How well we think. How well we solve problems around us and how fast we think. Higher intelligence means that you have the means to perceive more and find better solutions to problems. Higher intelligence

Posted in Psykologi

Why men earn more than women?

Mænd tjener mere end kvinder. Jeg kommer med nogle tal her, og de fleste af dem er fra USA, men passer meget godt på Danmark også. Mænd tjener 20 til 25% mere end kvinder. 1. Mænd arbejder mere. Mænd arbejder

Posted in Psykologi

Top 10 bedste bøger nogensinde

1. Biblen: Mange forskellige forfattere Få andre bøger kan tage denne 1.plads, men de kommer ikke helt derop. Biblen beskriver vores medfødte psykologiske mekanismer, den er et studie i vores kultur, og den fastsatter rammer for hvordan vi kan leve

Posted in Psykologi

Self determination theory – SDT

Der findes mange forskellige motivationsteorier. Det er et felt, hvor mange forskere har prøvet at udbrede sit navn, ved at skabe nye forståelser for vores motivation. Desværre er de fleste forsimplede og dannet ud fra verdenssyn og ikke empiri. Det

Posted in Psykologi

Kønsforskelle – lighed, ligeværdighed og brugbarhed

Et af de emner jeg ved allermest om, og har brugt mest tid på indenfor psykologi er køns-forskelle. Jeg har altid været fascineret af samfundet, og hvordan det fungerer, og her er køns-forskelle, noget der kan bruges til at forklare

Posted in Psykologi

Systemer i systemer – psykologiens universalteori som forklarer alting

Den eneste universelteori i psykologi er evolutionspsykologi. Her kan man se på udviklingen tendenser, adfærd og behov. Men til grund for evolution ligger fysiske og matematiske love, det er universalteorier som danner basis for psykologiens universalteori. Indenfor disse love kan

Posted in Psykologi

Prisoner’s Dilema og TIT-FOR-TAT strategien som den bedste løsning i dilemaet

Næst efter at mennesket er skabt til at have forskellige bias, som ikke allesammen er logiske for os, men matematisk set gode, så er TIT-FOR-TAT nok den vigtigste teori i psykologi, og den hører tilmed også indenfor evolutionsforskningen. TIT-FOR-TAT er en

Posted in Psykologi

Psykologer: klinikere vs forskere vs organisationspsykologer

I dag er psykologiuddannelsen meget bred. Man kan efter endt uddannelse blive kliniker og beskæftige sig med psykologiske lidelser. Man kan blive forsker, som kun et meget lille fåtal bliver. Og så kan man komme ud på det private arbejdsmarked

Posted in Psykologi

Konstruktivisme ≠ systemteori

Engang imellem støder man på det, folk som bliver forvirrede omkring konstruktivisme og systemteori. Det er let at sammenblande disse ting, ikke så meget fordi at det i princippet er samme ting, men mere for at gøre konstruktivisme mere stuerent

Posted in Psykologi

Rationalitet og objektivitet

Jeg søger tit efter emner, som den gængse person misforstår eller ikke forstår. Der er flere af disse emner, som har interesseret mig. De største fejltagelser mange folk gør sig, er: tænke at kønsforskelle er minimale, tro at verden er

Posted in Uncategorized

Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /var/www/jurij.dk/public_html/wp-includes/functions.php on line 3314