Systemer i systemer – psykologiens universalteori som forklarer alting

Den eneste universelteori i psykologi er evolutionspsykologi. Her kan man se på udviklingen tendenser, adfærd og behov. Men til grund for evolution ligger fysiske og matematiske love, det er universalteorier som danner basis for psykologiens universalteori. Indenfor disse love kan man med nok data selv udregne, hvad der med stor sandsynlighed vil blive selekteret i et system. Et stort nok system har altid matematiske formler det kan forstås udfra. En persons eller bils færden kan ikke gættes præcist, men et samling af enheder har altid en vej, og denne vej kan forudses. Det er enkelt, 2 + 2 er mere end 2 + 1, så 2 + 2 vil med stor sandsynlighed vinde og blive selekteret som den vedvarende strategi, i alle systemer. Mennesket er også selekteret for at løse ligninger i miljøet, så godt som muligt. Der er ingen grund til selektering af mennesker som kan løbe 50 km/t, da de er ressourcemæssigt dyrere end det giver nytteværdi, det er altså ikke plus +4, men plus +4, og så -7. Alle systemer selekteres for det mest overlevelsesdygtige, og ikke alle systemer vil der være konkurrence for ressourcer. Her kommer det ind, at et velfungerende system udnytter sine ressourcer optimalt, og ikke bliver styret af topledelse. Topledelse kan kun se en lille del af systemet, og styring oppefra vil ikke altid være fordelagtigt for alle faktorer i systemet, som selv vil gå efter de højeste ressourcer. Topledelse bruger jeg her ikke som kun indenfor menneskelige systemer, men alle slags systemer, alle dem som bliver styret uden at indtage og behandle information hurtigt nok. “Topledelse” mangler dermed flere ting, som skaber et optimalt system. Men som i Tit for Tat eksemplet, så er det mest gavnligt at snyde, så der skal altså være mekanismer, som fremmer samarbejde og stopper snyd. Udover begrænsning af motivation og et system som blot venter på et oprør omkring ressourcer, så medfører topledelse den førnævnte manglende informationsdeling og implementering indblik i systemet. Et velfungerende system bruger al information til at opbygge sig selv, og sørge for at reparere fejl i systemet.

Essensen er, at systemer er opbygget af systemer. Alle systemer går efter mest nytteværdi. Så længe man forstår det, så kan man opbygge et velfungerende system af systemer.

Posted in Psykologi

Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /var/www/jurij.dk/public_html/wp-includes/functions.php on line 3314